Doktor, profesor nadzwyczajny,
Uniwersytet SET,
w Kijowie