Rejestracja i zakwaterowanie uczestników w godzinach 9:00 – 18:00 w dniu 27.02.2024