Przyjęcie materiałów konferencyjnych do 15.02.2024