Dr hab. Profesor
Rektor Uniwersytetu
Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie