Doktor, profesor nadzwyczajny,
Uniwersytet SET
w Kijowie