dr hab inż., Uniwersytet Komisji
Edukacji Narodowej w Krakowie, Polska,
Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki
pstcsmw@gmail.com