Uniwersytet Komisji
Edukacji Narodowej j, Kraków, Polska,
Instytut Bezpieczeństwa
i Informatyki