• 15.12.2023 Rejestracja na konferencję
  • 15.02.2024 Zakończenie rejestracji na konferencję
  • do 15.02.2024 Przyjęcie materiałów konferencyjnych
  • 27.02.2024 Rejestracja i zakwaterowanie uczestników w godzinach 9:00 – 18:00
  • 27.02 – 29.02.2024 Konferencja