Doktor, profesor,
Państwowa Akademia
Lotnicza,
w Kijowie