„Problemy naukowego, technicznego i prawnego wsparcia cyberbezpieczeństwa we współczesnym świecie”

Cel konferencji to zebranie, omówienie aktualnych problemów i wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem we współczesnym świecie.

Konferencja jest przeznaczona dla naukowców i profesjonalistów z branży związanej z cyberbezpieczeństwem, w celu wspólnego dzielenia się wiedzą, badaniami, pomysłami i najlepszymi praktykami.

Zapisz się

Pobierz zaproszenie